mr. H.R.T.M. (Herman) van Ojen

Herman van Ojen
06 5466 2950ojen@gdo.nl

Herman heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn studie heeft hij enkele jaren voor een groot verzekeringskantoor gewerkt. In 1994 is hij advocaat geworden.

Herman heeft zich gespecialiseerd in kwesties waarin arbeidsverhoudingen centraal staan. Daarbij gaat het vaak om de beëindiging van arbeidsovereenkomsten en de financiële gevolgen daarvan, om arbeidsconflicten, disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid of om de organisatie van en rond arbeid.

Hij treedt op voor bedrijven, instellingen, organisaties en individuele werknemers. Hij adviseert ook directies en besturen in meer algemene arbeidsrechtelijke vraagstukken en organisatorische kwesties.

Als advocaat heeft Herman jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, de zorg en vooral ook in de onderwijssector opgedaan. Zijn cliënten kennen Herman als een advocaat die grondig, pragmatisch en doelgericht te werk gaat.

Herman heeft met succes de specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie afgerond. Hij is lid van diverse vakverenigingen en daarnaast is hij bestuurslid van de Nederlandse Oogonderzoek Stichting.

Lidmaatschappen

  • Lid VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)
  • Lid VAARA (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem)
  • Lid NVOR (Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht)
  • Lid VARO (Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijsrecht)
  • Arbeidsrecht
  • Onderwijsrecht