Ontbinden van een overeenkomst, wanneer kan dat?

11-72019 Wanneer partijen over en weer verplichtingen aangaan, zullen zij in het merendeel van de gevallen keurig doen wat er van hen verwacht wordt. Maar waar gewerkt wordt vallen spaanders. De realiteit is dat niet alle contractspartijen zich altijd even goed aan de gemaakte afspraken houden, ondermaats werk of gewoon een slecht product leveren. Op…

Lees meer

Kinderalimentatie

8-7-2019 Kinderen hebben hoofdverblijf bij vader, toch heeft moeder recht op kinderalimentatie. Hoe zit dit? De rechtbank Noord-Nederland heeft zich in juni van dit jaar over een dergelijke zaak gebogen. Doorgaans wordt kinderalimentatie betaald aan de ouder bij wie de kinderen de hoofdverblijfplaats hebben. Dat is het adres waar de kinderen staan ingeschreven en waar…

Lees meer

Weigeren pleitnota: geen schending van het recht op een eerlijk proces

 3-7-2019 De Nieuwe zaaksbehandeling Vanaf 1 januari 2012 behandelen bestuursrechters hun zaken via een ander model, namelijk de Nieuwe zaaksbehandeling. Het doel van de Nieuwe zaaksbehandeling is oplossingsgerichtheid. Het uitgangspunt is om zaken sneller op zitting te laten komen, maatwerk te leveren en bovenal om het geschil tussen partijen definitief te beslechten. De zitting De…

Lees meer

Koolmees: 16 euro per uur is voor zzp’er

2-7-2019 Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken maatregelen te treffen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Voor veel werkgevers biedt de zzp-constructie het voordeel dat geen premies en loonheffingen hoeven te worden afgedragen en ook de risico’s bij langdurige ziekte worden beperkt. Veel werkgevers maken daarom gebruik van zzp-ers. Hierdoor ontstaat een steeds grotere groep…

Lees meer

Reizen met gouden sieraden

24-6-2019 De meeste mensen weten wel dat over bepaalde goederen invoerrechten betaald moeten worden als deze vanuit het buitenland Nederland in gebracht worden. Dat is niet anders in Duitsland. Het Duitse Zollamt is erg scherp op de betaling van invoerrechten onder meer over gouden sieraden en voert controles uit op luchthavens. Maar wat als de…

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in balans

12-6-2019 De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is aangenomen in de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de wet per 1-1-2020 van kracht wordt. Wat betekent deze wet voor werkgevers? De nieuwe wet is een pakket aan maatregelen die het voor de werkgever aantrekkelijker moeten maken om mensen in vaste dient te nemen. Het…

Lees meer

Gelijk hebben en gelijk krijgen

6-6-2019 In een procedure bij de rechter is gelijk hebben niet meteen gelijk aan gelijk krijgen. Een toewijzend vonnis van de rechter is afhankelijk van veel factoren. Vaak zit het afwijzen van een vordering door een rechter in ogenschijnlijk kleine dingen, die gedurende een procedure bij de rechter ineens van veel invloed blijken te zijn…

Lees meer

Verschoonbare termijnoverschrijding voor ambtenaren

29-5-2019 Bezwaar maken Bestuursorganen (o.a. gemeenten, ministeries, nationale politie) kunnen besluiten nemen waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Soms is een bestuursorgaan ook een werkgever. Zo is bijvoorbeeld de gemeente werkgever van gemeenteambtenaren, het ministerie van rijksambtenaren en de nationale politie van politieambtenaren. Ook deze overheidswerkgevers kunnen besluiten nemen over de rechtspositie van hun ambtenaar, waartegen…

Lees meer

Verwijdering van een leerling van school? Zo ingewikkeld is het niet

22-5-2019 Juridische problemen doen zich vooral voor wanneer de school van mening is dat de leerling van school moet omdat de school de leerling niet kan bieden wat hij/zij nodig heeft. In jargon heet dit dat de school niet in de “ondersteuningsbehoefte” van de leerling kan voorzien. De Geschillencommissie Passend Onderwijs behandelt geschillen over deze…

Lees meer