Wet Arbeidsmarkt in balans

12-6-2019 De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is aangenomen in de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de wet per 1-1-2020 van kracht wordt. Wat betekent deze wet voor werkgevers? De nieuwe wet is een pakket aan maatregelen die het voor de werkgever aantrekkelijker moeten maken om mensen in vaste dient te nemen. Het…

Lees meer

Gelijk hebben en gelijk krijgen

6-6-2019 In een procedure bij de rechter is gelijk hebben niet meteen gelijk aan gelijk krijgen. Een toewijzend vonnis van de rechter is afhankelijk van veel factoren. Vaak zit het afwijzen van een vordering door een rechter in ogenschijnlijk kleine dingen, die gedurende een procedure bij de rechter ineens van veel invloed blijken te zijn…

Lees meer

Verschoonbare termijnoverschrijding voor ambtenaren

29-5-2019 Bezwaar maken Bestuursorganen (o.a. gemeenten, ministeries, nationale politie) kunnen besluiten nemen waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Soms is een bestuursorgaan ook een werkgever. Zo is bijvoorbeeld de gemeente werkgever van gemeenteambtenaren, het ministerie van rijksambtenaren en de nationale politie van politieambtenaren. Ook deze overheidswerkgevers kunnen besluiten nemen over de rechtspositie van hun ambtenaar, waartegen…

Lees meer

Verwijdering van een leerling van school? Zo ingewikkeld is het niet

22-5-2019 Juridische problemen doen zich vooral voor wanneer de school van mening is dat de leerling van school moet omdat de school de leerling niet kan bieden wat hij/zij nodig heeft. In jargon heet dit dat de school niet in de “ondersteuningsbehoefte” van de leerling kan voorzien. De Geschillencommissie Passend Onderwijs behandelt geschillen over deze…

Lees meer

Acquisitiefraude of het betere vissen

20-5-2019 De afgelopen weken neemt het aantal pogingen om geld afhandig te maken toe. Eerst werd ik aangeschreven met het dringende verzoek om een rekening te voldoen van een zorgverzekering waar ik nog nooit een verzekering mee had afgesloten. Daarna kwam de bank met de melding dat mijn betaalpas was verouderd. In beide gevallen ging…

Lees meer

Waarschuwingsplicht aannemer

15-5-2019 Veel bouwgeschillen gaan over de vraag of een aannemer wel of niet zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden. Recent heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw geoordeeld in een zaak waarin scheurvorming in een tegelvloer was ontstaan. De aannemer had de tegelvloer niet zelf aangebracht, dat was na de oplevering door een deskundige tegelzetter gedaan.…

Lees meer

Verrekening van smartengeld bij agenten niet (altijd) toegestaan

13-5-2019 Agenten kunnen tijdens hun werkzaamheden te maken krijgen met dienstongevallen, waardoor zij blijvend letsel oplopen. Is dat het geval, dan kan een agent bij het politiekorps aanspraak maken op een smartengeldvergoeding. Dit is geregeld in artikel 54a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en in de Regeling smartengeld dienstongevallen politie. Ook kunnen agenten…

Lees meer

Ontslag op staande voet? Eerst denken, dan doen!

7-5-2019 Vroeger kon een werkgever in veel gevallen tamelijk risicoloos een werknemer op staande voet ontslaan; met de invoering van de WWZ is dat toch wel anders geworden. Natuurlijk waren er vroeger ook bepaalde risico’s voor de werkgever bij het geven van een ontslag op staande voet, maar met de WWZ zijn die risico’s een…

Lees meer

Ryanair moet diep in de buidel tasten

6-5-2019 De kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft zeer recent bepaald dat Ryanair acht Nederlandse piloten naast de transitievergoeding (variërend van € 33.000,- tot € 81.000,-) een billijke vergoeding van € 380.000 euro tot € 425.000,- moet betalen. Ook wordt de arbeidsovereenkomst van de piloten ontbonden per 1 mei. Staking  De Nederlandse piloten waren vanaf…

Lees meer