Acquisitiefraude of het betere vissen

20-5-2019

De afgelopen weken neemt het aantal pogingen om geld afhandig te maken toe. Eerst werd ik aangeschreven met het dringende verzoek om een rekening te voldoen van een zorgverzekering waar ik nog nooit een verzekering mee had afgesloten. Daarna kwam de bank met de melding dat mijn betaalpas was verouderd. In beide gevallen ging het om privéaangelegenheden die op mijn zakelijk e-mailadres werden toegezonden. Vrij opvallend niet correct dus. Het onderscheiden van echte berichten van de valse berichten wordt echter steeds moeilijker. Want bij die van de Rabobank, of beter gezegd, die van de oplichters die zich voordeden als de Rabobank, ging het bedrog zeer geraffineerd. Pas halverwege dacht ik: ‘maar, ik heb helemaal geen zakelijke rekening bij de Rabobank!’ De tijd van kromme Nederlandse zinnen en onbegrijpelijk e-mailadressen is duidelijk voorbij.

De laatste jaren wordt er in de media veelvuldig gewaarschuwd voor acquisitiefraude. De term acquisitiefraude wordt gebruikt om een veelvoud van misleidende handelspraktijken tussen organisaties aan te duiden. De meest voorkomende betreffen: het aanbod om een advertentie of naamsvermelding in een bedrijvengids of op internet te plaatsen of het toezenden van facturen zonder dat daar een juridische basis voor bestaat (spooknota’s). De nieuwste varianten bestaan onder andere uit CEO-fraud en slamming

De varianten van acquisitiefraude

De spooknota’s spreken voor zich. De laatste tijd zijn het vooral banken die misbruikt worden om spooknota’s aan op te hangen. De Kamer van Koophandel is ook een gewild slachtoffer om als basis te dienen voor spooknota’s. Ook bij vermeldingen in gidsen (al dan niet op internet) gaat het regelmatig mis. Het aanbod van een advertentie of naamsvermelding in een bedrijvengids blijkt vaak niet zo mooi te zijn als is voorgehouden. Vaak is het genoemde jaarbedrag op de facturen ineens een maandbedrag geworden of blijkt de advertentie in een andere gids te zijn afgedrukt dan de onderneming voor ogen had.

CEO-fraud is relatief nieuw. De oplichter doet zich bij CEO-fraud voor als de CEO (of willekeurig welk directielid) en verzoekt per e-mail of telefoon met spoed een hoop geld over te maken. Door de spoedeisendheid en de druk die wordt uitgeoefend laten medewerkers zich verleiden om buiten de protocollen en procedures om geld over te maken naar een opgegeven rekeningnummer. Vorig jaar werd Pathé nog het slachtoffer van CEO-fraud. Een variant om serieus te nemen.

Slamming is strikt genomen geen acquisitiefraude, maar wel het vernoemen waard. Bij slamming wordt de telefoonlijn gekaapt. Uw telefoonaanbieder is opeens een andere, zonder dat u daar actief aan heeft meegewerkt. Het komt zoveel voor dat de ACM op haar website voorbeeldbrieven heeft gepubliceerd.

Werkwijze

Niet alleen blijkt de verkoopinformatie bij acquisitiefraudeurs niet te kloppen. Acquisitiefraudeurs kiezen ook hun moment van benaderen zeer geraffineerd. Acquisitiefraudeurs melden zich met name in drukkere periodes en periodes met onderbezetting. De zomervakantie en kerstvakantie zijn geliefde momenten om bedrijven aan te schrijven of contact op te nemen, ook vlak voor sluitingstijd kunt u een telefoontje over een nog niet betaalde nota of een vermelding in een bedrijvengids verwachten. Of u krijgt aan het einde van de dag over de fax een factuur, alsof er al een overeenkomst zou zijn gesloten, terwijl dat helemaal niet zo is. Alertheid is dan ook geboden op momenten dat u misschien niet meer zo alert bent. Ook is het goed om uw personeel goed op de hoogte te houden van de verschillende vormen van acquisitiefraude en ten aanzien van het aangaan van overeenkomsten of het doen van betalingen een check in te bouwen.

Wat te doen aan acquisitiefraude

Hoewel het er in de media wel eens de schijn van heeft dat er aan acquisitiefraude niets is te doen, is dat zeker niet het geval. Betaling van spooknota’s kunt u terugvorderen op grond van onverschuldigde betaling. Met betrekking tot het aangaan van overeenkomsten die achteraf anders blijken te zijn dan u dacht, kunt u een beroep doen op de wettelijke bepalingen van bedrog, dwaling of wanprestatie. Als de acquisitiefraudeur zijn afspraken zoals u die bent overeengekomen niet nakomt, kunt u uw betalingsverplichting opschorten. U dient daar wel schriftelijk melding van te maken. Indien één van uw medewerkers een overeenkomst heeft gesloten zonder u daarin te kennen kunt u ook stellen dat een volmacht bij het aangaan van de overeenkomst heeft ontbroken en dat de vennootschap niet is gebonden aan de overeenkomst. Indien u een zzp’er bent of een eenmanszaak heeft, zou u zelfs onder omstandigheden een beroep kunnen doen op de wet oneerlijke handelspraktijken.

Daarnaast is op 1 juli 2016 de initiatiefwet van de leden Gesthuizen en Van Oosten met betrekking tot het tegengaan van acquisitiefraude van kracht geworden. De wet regelt in essentie twee zaken. Enerzijds is het met ingang van de initiatiefwet gemakkelijker geworden om onder een overeenkomst uit te komen als die via een misleidende omissie (het weglaten of verborgen houden van belangrijke informatie) tot stand is gekomen. Daarnaast is acquisitiefraude strafbaar geworden. Het doen van aangifte was in het verleden weinig zinvol, omdat de politie de aangiften meestal niet in behandeling nam. Nu staat er op acquisitiefraude een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.

De wet biedt, ook zonder de wetswijziging, al verschillende mogelijkheden om acquisitiefraudeurs aan te pakken. Mocht u tegen acquisitiefraude aan lopen, dan loont het altijd de moeite om u inhoudelijk te verweren tegen de door acquisitiefraudeurs verzonden nota’s en uw betalingsverplichting op te schorten.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact op met Eefje van den Broeck; broeck@gdo.nl