Gelijk hebben en gelijk krijgen

6-6-2019

In een procedure bij de rechter is gelijk hebben niet meteen gelijk aan gelijk krijgen. Een toewijzend vonnis van de rechter is afhankelijk van veel factoren. Vaak zit het afwijzen van een vordering door een rechter in ogenschijnlijk kleine dingen, die gedurende een procedure bij de rechter ineens van veel invloed blijken te zijn op de uitspraak. Niet tijdig of niet (achteraf aantoonbaar) klagen is een voorbeeld van een ogenschijnlijk kleine handeling die tijdens een procedure tot grote problemen kan leiden.

Tijdig klagen

Indien u tegen problemen aanloopt bij de uitvoering van een overeenkomst – of u deze nu mondeling of schriftelijk bent aangegaan – moet u klagen. Het maakt niet uit of u een product hebt gekocht of een beleggingsadvies heeft gekregen. Zodra u het vermoeden heeft, dat er iets mis is, het product voldoet niet of het advies blijkt onjuist te zijn, moet u daarvan melding maken en het liefst zo spoedig mogelijk. De klachtplicht gaat ook al lopen als u nog niet wist, maar wel had behoren te weten dat er iets mis was. Als uw nieuwe auto een vreemd geluid maakt kunt u daarmee niet twee jaar blijven rondrijden om vervolgens pas in het derde jaar de garage naar het probleem te laten kijken. U had in dat geval al bij de eerste keer dat u het vreemde geluid hoorde behoren te weten dat er iets mis was en de auto naar de garage dienen te brengen. Het feit dat u niets heeft gedaan (blijven rondrijden) komt in zo’n geval voor uw eigen rekening.

Indien u niet tijdig klaagt is het gevolg verstrekkend. Indien de rechter van mening is dat er te laat is geklaagd, vervallen al uw rechten. Al uw mogelijkheden om de wederpartij aan te spreken tot nakoming, herstel of vervanging zijn, indien er niet of niet tijdig is geklaagd, komen te vervallen. Juist omdat de gevolgen zo groot zijn wordt er over de klachtplicht veel geprocedeerd en zijn er inmiddels veel uitspraken gewezen over de vraag wanneer er tijdig is geklaagd. Het loont altijd de moeite om goed onderzoek te (laten) doen naar de tijdigheid van het klagen.

Praktische tips

Indien u tot de ontdekking komt dat een geleverd product een gebrek vertoont, een overeenkomst niet volledig wordt nagekomen of bijvoorbeeld een gegeven advies onjuist blijkt te zijn is het belangrijk om in overleg te treden met uw contractspartij. Vaak kunt u in goed overleg het ontstane probleem oplossen. Mocht u echter niet samen tot een oplossing komen, dan is het van belang dat u uw contractpartij tijdig schriftelijk heeft geïnformeerd over het probleem dat u heeft geconstateerd. Schrijf uw contractpartij dan ook altijd direct aan, zelfs indien u in gesprek bent om tot een oplossing te komen. U kunt ook zonder problemen in uw brief vermelden dat u ondanks het overleg een formele stap zet ter behoud van uw rechten.

Mocht de ander om welke reden dan ook ineens niet meer mee willen werken, moet u om uw rechten in een procedure af te kunnen dwingen wel aantoonbaar (liefst schriftelijk) tijdig hebben geklaagd. Een telefoongesprek, laat staan de inhoud daarvan, blijkt in de praktijk namelijk lastig te bewijzen. Om te kunnen aantonen dat u de ander tijdig heeft geïnformeerd, is het verstandig om de brief aangetekend (met handtekening retour) te verzenden, zodat u altijd kunt bewijzen dat u de wederpartij tijdig heeft geïnformeerd en de brief de andere partij heeft bereikt.

Leg in uw brief uit wat het probleem is en wat de gevolgen zijn voor u voor zover die voorzienbaar zijn. Mocht u nog in afwachting zijn van een deskundige die een rapport over het ontstane probleem moet uitbrengen, kunt u dat rustig aangeven. U hoeft niet meteen alle feiten op een rij te hebben. Het belangrijkste is dat uw contractpartij weet dat er een probleem is ontstaan en dat hij eventuele nadere informatie tegemoet kan zien.

Wacht dus niet te lang met het informeren van uw contractpartij. U kunt daar alleen maar mee verliezen.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact op met Eefje van den Broeck; broeck@gdo.nl