Het kan nog veel erger!

30-10-2019

In de blog van een paar weken geleden noemde Herman van Ojen dat er vaak veel te gemakkelijk wordt gedaan over bepalingen in een arbeidsovereenkomst zoals geheimhoudingsbedingen, een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden en boetebedingen. Veel werknemers denken dat die niet zo relevant zijn en dat het allemaal wel los zal lopen. In de uitspraak die ik toen besprak mocht de werknemer € 7.000 afrekenen bij zijn ex-werkgever wegens schending van het geheimhoudingsbeding.

Maar het kan nog veel erger!

Op 7 oktober 2019 veroordeelde de rechtbank Amsterdam (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:7305https://uitspraken) een werknemer tot betaling van een bedrag van totaal € 710.000 aan boetes. De betreffende werknemer was tot en met 31 december 2017 werkzaam geweest in de functie van managing director. In zijn arbeidsovereenkomst stond dat het verboden was om zonder voorafgaande toestemming nevenwerkzaamheden te verrichten. Ook stond er een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst. Op het schenden van deze bedingen stond een boete van € 4.500 en een boete van € 450 voor iedere dag dat de schending voortduurde.

Het was gebleken dat de werknemer in maart 2014 aandeelhouder was geworden van een concurrerend bedrijf en later ook bestuurder van dat bedrijf. Ook had hij 18 e-mails doorgestuurd met vertrouwelijke informatie.

De rechter had er geen moeite mee het bonnetje op te maken:

  • Schending verbod nevenwerkzaamheden : 1 x € 4.500:       € 4.500

                                                                         1368 x € 450:           € 615.600

  • Schending geheimhoudingsbeding 18 x € 4.500:                   € 81.000

________

Totaal door werknemer aan werkgever te voldoen:                € 710.000

Een reden om het bedrag aan verschuldigde boetes te matigen zag de rechter niet.

Zo zie je maar, het kan nog veel erger.

Wat hier niet onvermeld mag blijven is dat dat de werknemer zelf een procedure tegen zijn ex-werkgever had gestart. Hij vond namelijk dat hij nog recht had op een aanzienlijk bedrag aan bonussen. Het was in deze door de werknemer aangespannen procedure dat de ex-werkgever een tegenvordering had ingediend voor de boetes. In plaats van dat de werknemer zijn bonussen kreeg betaald, werd hij juist veroordeeld om boetes aan zijn ex-werkgever te betalen.

Ook uit dit vonnis kunnen twee lessen getrokken worden. Wederom: neem de in de arbeidsovereenkomst opgenomen bedingen altijd serieus. De tweede les is dat procedures wel eens heel anders uit kunnen pakken dan je van te voren bedenkt. Voordat je met een procedure begint moet je daarom eerst alle mogelijke scenario’s op een rijtje zetten zodat je een goed beeld van de risico’s en kansen hebt en dus weloverwogen met een procedure start, dan wel er vanaf ziet.

Heeft u vragen over bedingen in de arbeidsovereenkomst, zoals een boetebeding, een geheimhoudingsbeding, een relatie-, of concurrentiebeding? Neem dan contact op met Herman van Ojen: (024) 360 87 68. U kunt hem ook mailen: ojen@gdo.nl.