Het verlenen van rechtsbijstand in letsel- en slachtofferzaken

22-10-2019

Deze maand heeft Gijs Emons de opleiding voor het verlenen van rechtsbijstand in Letsel- en slachtofferzaken bij Het Instituut voor Juridische Opleidingen afgerond. Een zeer boeiende en intensieve cursus gericht op kennis en vaardigheden die vereist zijn voor het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers en nabestaanden die getroffen zijn door ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

Deze groep mensen wordt vaak op meerdere vlakken hard getroffen. Niet alleen lichamelijk maar ook sociaal-emotioneel. Goede begeleiding en ondersteuning is van belang om het leven weer op te kunnen pakken. Veelal weten slachtoffers en nabestaanden de hulpverlenende instanties die hen op deze gebieden kunnen ondersteunen zelf te vinden. De weg naar de juiste juridische ondersteuning voor geleden schade en het verkrijgen van een stem in de strafprocedure wordt echter nog maar moeizaam gevonden.

De rechten van slachtoffers in het strafrecht zijn de afgelopen jaren steeds meer toegenomen. De rechtsbijstand aan slachtoffers in het strafproces is daardoor ook steeds meer omvattend geworden. Het bijstaan van deze groep mensen heeft zich daardoor steeds meer tot een specialisme ontwikkeld.

Slachtoffers en nabestaanden krijgen te maken met juridische procedures die veel van ze vragen. Naast de ondersteuning van de persoon die slachtoffer is geworden van het misdrijf, komt er steeds meer nadruk te liggen op de begeleiding van het hele juridische traject vanaf de aangifte tot aan het vonnis. Centraal staat het waken over de rechtspositie van het slachtoffer en er zoveel als mogelijk voor zorgen dat waarheidsvinding kan plaatsvinden.

De rol van de advocaat beperkt zich niet alleen tot het verlenen van rechtsbijstand in de strafprocedure. Indien de schade niet of niet helemaal vergoed wordt in de strafzaak dan kan er (aanvullend) een civiele procedure worden gestart. Verder kan er ook gedacht worden aan het realiseren van een contactverbod.

Wat veel mensen niet weten is dat slachtoffers vaak recht hebben op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Indien men onder de inkomensgrens valt dan is er recht op een pro deo advocaat. In afwijking van de meeste andere zaken hoeft een slachtoffer geen eigen bijdrage te betalen. De rechtsbijstand door de advocaat is kosteloos.

In geval van een geweldsmisdrijf of een zedendelict geldt er bovendien geen inkomensgrens. Dit betekent dat ook rechtzoekenden met een hoog inkomen recht hebben op een pro deo advocaat die hen kosteloos bijstaat. Als voorwaarde wordt door de Raad voor Rechtsbijstand wel gesteld dat de schade niet beperkt is tot materiële schade, en de vordering mag ook niet eenvoudig van aard zijn.

Heeft u juridische ondersteuning nodig omdat uzelf of een naaste van u slachtoffer is geworden van een misdrijf, neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op omdat veelal in de voorfase het verschil kan worden gemaakt.

U kunt bellen voor het maken van een eerste vrijblijvende afspraak op telefoonnummer 024-3608768 of een e-mail sturen naar emons@gdo.nl.