Kinderalimentatie

8-7-2019

Kinderen hebben hoofdverblijf bij vader, toch heeft moeder recht op kinderalimentatie. Hoe zit dit? De rechtbank Noord-Nederland heeft zich in juni van dit jaar over een dergelijke zaak gebogen.

Doorgaans wordt kinderalimentatie betaald aan de ouder bij wie de kinderen de hoofdverblijfplaats hebben. Dat is het adres waar de kinderen staan ingeschreven en waar zij hun basis hebben. Uitgangspunt hierbij is dat de ouder waar de kinderen de hoofdverblijfplaats hebben, alle verblijfsoverstijgende kosten van het kind betaalt en dat de andere ouder de kosten die samenhangen met het verblijf bij die ouder, de zogenoemde zorgkosten, voor zijn rekening neemt.

In de zaak die bij de rechtbank Noord-Nederland speelde hebben de kinderen het hoofdverblijf bij hun vader en is er een zorgregeling (omgangsregeling) met de moeder. De moeder heeft een laag inkomen en een minimale draagkracht, terwijl de vader (de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben) juist een ruime draagkracht heeft.

De rechtbank vindt dat er onder deze omstandigheden onderzocht moet worden of de vader een bijdrage moet betalen in de kosten die de moeder heeft als de kinderen bij haar verblijven (de zogenoemde zorgkosten), nu de moeder deze kosten zelf niet volledig kan dragen.

De rechtbank is er vanuit gegaan dat de zorgkosten voor de moeder, gelijk zijn aan het bedrag van de voor haar berekende zorgkorting. De zorgkorting is een korting die de alimentatieplichtige kan aftrekken van het bedrag dat betaald moet worden omdat hij of zij de kinderen tijdens hun verblijf al in natura onderhoudt.

De rechtbank heeft de zorgkorting van de vrouw genomen (€ 224,00) en daar haar draagkracht (€ 106,00) van afgetrokken, en geconcludeerd dat de moeder daarom voor een bedrag ter grootte van (€ 224,00 – € 106,00) € 118,– niet zelf kan voorzien in haar zorgkosten.

Vervolgens is de rechtbank gaan kijken of de vader, na het betalen van de zorgkosten die hij heeft in verband met het verblijf van de kinderen bij hem, nog voldoende draagkracht over heeft om de € 118,00 aan de moeder te betalen. Dat bleek in deze zaak niet het geval. De vader kan daarom ook geen bijdrage in de zorgkosten van de moeder betalen en de rechtbank heeft het verzoek van de moeder tot vaststelling van kinderalimentatie daarom afgewezen.

Als de kinderen bij de ene ouder hun hoofdverblijf hebben kan er dus nog altijd recht op kinderalimentatie bestaan voor de andere ouder. Laat u zich in alimentatiezaken altijd goed voorlichten wat de mogelijkheden zijn. Het is en blijft maatwerk!

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact op met Gijs Emons; Emons@gdo.nl