Koolmees: 16 euro per uur is voor zzp’er

2-7-2019

Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken maatregelen te treffen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Voor veel werkgevers biedt de zzp-constructie het voordeel dat geen premies en loonheffingen hoeven te worden afgedragen en ook de risico’s bij langdurige ziekte worden beperkt. Veel werkgevers maken daarom gebruik van zzp-ers. Hierdoor ontstaat een steeds grotere groep schijnzelfstandigen, mensen die eigenlijk in loondienst zijn bij de werkgever, maar die veel minder goed beschermd zijn dan de reguliere werknemer. Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen uit het regeerakkoord over ‘werken als zelfstandige’.

Drie belangrijke punten die bekend zijn geworden zijn:

1. Minimumtarief zzp’ers: € 16 per uur

Er komt een minimumtarief voor alle zzp’ers van 16 euro per uur per 1 januari 2021. Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteed. Doel van dit minimumtarief is dat zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt dan beter beschermd zouden worden en dat schijnzelfstandigheid wordt voorkomen.

2. Webmodule voor opdrachtgeversverklaring loopt vertraging op

In plaats van de onwerkbare modelcontracten uit de oorspronkelijke zzp-plannen zou er een ‘opdrachtgeversverklaring’ moeten komen die via een webmodule kan worden opgevraagd en opgemaakt. De geplande datum van 1 januari 2020 zal niet worden gehaald. De webmodule zal eerst uitgebreid worden getest. Na de zomer zal duidelijk worden wanneer invoering wel mogelijk is.

3. opt out voor zzp’ers die meer dan € 75 euro per uur verdienen

De zzp’ers die meer dan € 75 per uur verdienen, krijgen de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen en hiernaar ook handelen in de praktijk, is de kans op naheffingen (loonheffingen en de werknemersverzekeringen) uitgesloten.

Handhaving

Op dit moment wordt door de belastingdienst niet actief gecontroleerd of zzp-ers als werknemers moeten worden aangemerkt (en de werkgever dus loonheffing en sociale verzekeringspremies moet afdragen). Dit moratorium wordt verlengd tot 1 januari 2021.

Wilt u meer weten van dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Wouter Ganzeboom, specialist arbeidsrecht;ganzeboom@gdo.nl.