Moet ik mijn algemene voorwaarden deponeren?

18-3-2019 

Er is zoveel te vinden over het deponeren van algemene voorwaarden dat het bijna wel een wettelijke verplichting lijkt. Niets is echter minder waar. Het deponeren van algemene voorwaarden is niet verplicht. Sterker nog, als u de algemene voorwaarden deponeert en de voorwaarden verder niet bij het sluiten van een overeenkomst overhandigt, betaalt u jaarlijks voor iets waar u als het nodig is, niet op terug kunt vallen.

Algemene voorwaarden
Hoe zit het ook alweer met algemene voorwaarden? Als u algemene voorwaarden hanteert moet u uw klanten tijdens het offerte traject daarover informeren. Op het moment dat u de overeenkomst sluit met uw klant moeten de algemene voorwaarden aan de klant overhandigd zijn of op dat moment overhandigd worden. Heeft de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen, dan kan de klant op het moment dat u een beroep doet op de algemene voorwaarden de algemene voorwaarden vernietigen. Daarmee zijn de algemene voorwaarden weg en kunt u ze niet meer gebruiken in een procedure. Dat is vooral vervelend als er in de algemene voorwaarden zaken worden geregeld over betalingstermijnen en aansprakelijkheid.

Uitzondering
Bij het sluiten van sommige contracten is het erg lastig of wellicht onmogelijk om telkens algemene voorwaarden te overhandigen. Als u boodschappen gaat doen bij de supermarkt krijgt u niet bij elke betaling bij de kassa de algemene voorwaarden overhandigd. De hoeveelheid transacties op een dag bij de gemiddelde supermarkt maakt het vrijwel ondoenlijk om daar steeds de algemene voorwaarden te overhandigen. Denkt u bijvoorbeeld ook aan het kopen van een blikje uit een automaat. Soms zijn de algemene voorwaarden zo omvangrijk dat het alleen al om die reden onwerkbaar is om die bij elke transactie aan te bieden. De NS werkt bijvoorbeeld met omvangrijke algemene voorwaarden.

Voor deze categorie kent de wet een uitzondering. Als het redelijkerwijs niet mogelijk is om de algemene voorwaarden ter hand te stellen, mag worden volstaan met een verwijzing naar de gedeponeerde voorwaarden.

Het deponeren van algemene voorwaarden heeft dus alleen maar echt zin als u in de uitzonderingscategorie valt. In de dagelijkse praktijk is het onvoldoende om te verwijzen naar gedeponeerde algemene voorwaarden. Bespaart u zich dan ook de kosten en zet de algemene voorwaarden op uw website. Dan zijn de voorwaarden voor iedereen te vinden en nog gratis ook.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eefje van den Broeck via: broeck@gdo.nl