Ongeluk in Duitsland

08-01-2020

In de praktijk van Ton Leysen als Rechtsanwalt wordt hij vaak geconfronteerd met cliënten die in Duitsland een verkeersongeluk hebben gehad. Omdat het ongeluk in Duitsland is gebeurd, is het Duitse recht van toepassing. De materiële en immateriële schade worden dus naar Duits recht vastgesteld en volgens de in Duitsland geldende regels/normen vergoed. Het is belangrijk zich daarbij het volgende te realiseren:

  1. Ongeval zonder letsel

De schade aan de auto moet door een deskundige in een rapport worden vastgesteld. Anders dan in Nederland kan toch vergoeding van reparatiekosten worden verlangd, ook al bedragen deze meer dan de dagwaarde. De grens ligt bij 130% van de dagwaarde. Hierbij moet men er wel op bedacht zijn dat de kosten van de reparatie in Nederland vaak hoger zijn dan in Duitsland. In Duitsland schrijven verzekeringsmaatschappijen vaak voor bij welke garage men de schade moet laten repareren.

  1. Ongeval met letsel

Alle kosten die uit het ongeval voortvloeien komen in principe voor vergoeding in aanmerking. Het is daarom van het grootste belang om van deze kosten (ook reiskosten) een goed overzicht bij te houden. Daarbij is het ook belangrijk om van alle kosten de nota’s te bewaren.

Wanneer men als gevolg van het ongeval niet meer de huishoudelijke taken kan verrichten zoals men voorheen deed en de huishoudelijk taken nu door anderen moeten worden uitgevoerd, bestaat er aanspraak op een vergoeding. Meestal bedraagt deze 10 euro per uur. Ingeval van een opname in een ziekenhuis kan men per dag een vergoeding vorderen van 60 euro per dag.

Het grootste struikelblok vormt vaak de hoogte van het smartengeld. Net als in Nederland wordt daar ook in Duitsland een tabel voor gehanteerd. Welke tabel van toepassing is, is afhankelijk van de aard van het letsel. Hoe hoog uiteindelijk het smartengeld wordt, is uiteraard afhankelijk van de ernst van het letsel.

Kortom, indien u onverhoopt bij een ongeval in Duitsland betrokken raakt, doet u er verstandig aan direct deskundig juridisch advies in te winnen.

Heeft u vragen of behoefte aan vrijblijvend advies? Mail met Ton Leysen: leysen@gdo.nl.