Het verlenen van rechtsbijstand in letsel- en slachtofferzaken

22-10-2019 Deze maand heeft Gijs Emons de opleiding voor het verlenen van rechtsbijstand in Letsel- en slachtofferzaken bij Het Instituut voor Juridische Opleidingen afgerond. Een zeer boeiende en intensieve cursus gericht op kennis en vaardigheden die vereist zijn voor het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers en nabestaanden die getroffen zijn door ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.…

Lees meer

Werkgever alert: Slapende dienstverbanden!

13-10-2019 Als een werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is eindigt de verplichting om loon te betalen voor de werkgever. Daarmee is het dienstverband nog niet beëindigd. Veel werkgevers kiezen er voor om deze dienstverbanden niet te beëindigen, omdat ze dan, sinds 1 juli 2015 (inwerkingtreding WWZ) aan de werknemer een transitievergoeding moeten betalen. Dat voelt vaak…

Lees meer

Hoe je door ‘te klooien’ met je telefoon een geheimhoudingsbeding kunt schenden

8-10-2019 Dat ‘klooien’ met je smartphone tijdens de pauze je duur kan komen te staan, blijkt wel uit het vonnis dat de rechtbank Gelderland op 20 september jl. (ECLI:NL:RBGEL:2019:4140) heeft gewezen. De betreffende werknemer had als commercieel medewerker buitendienst gewerkt bij een bedrijf dat zich toelegt op de verkoop van producten en het leveren van…

Lees meer

De 403-verklaring, wat is het en komt u er ooit nog vanaf?

2-10-2019 Wat is het en komt u er ooit nog vanaf? In een groep van rechtspersonen wordt er vaak voor gekozen om de jaarrekeningen te consolideren. Dat betekent dat alleen de moedervennootschap een jaarrekening deponeert bij de Kamer van Koophandel en alle andere vennootschappen van de groep niet. Een van de voorwaarden voor deze wijze…

Lees meer

Einde aan het slapend dienstverband?

30-9-2019 Het slapend dienstverband houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Een slapend dienstverband ontstaat wanneer een werknemer twee jaar ziek is, maar de werkgever niet overgaat tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever hoeft dan het loon niet meer door te betalen, terwijl de werknemer wel in dienst blijft. De arbeidsovereenkomst blijft dus…

Lees meer

Alimentatieplichtige gaat er per 1 januari 2020 op achteruit door Belastingplan 2019

25-9-2019 Als u partneralimentatie betaalt dan ondervindt u mogelijk per 1 januari 2020 de gevolgen van het Belastingplan 2019. Eén van de maatregelen is namelijk het beperken van de fiscale aftrekbaarheid van betaalde partneralimentatie. Partneralimentatie is een bruto bedrag. De alimentatie is fiscaal aftrekbaar voor de betaler en wordt gezien als belastbaar inkomen voor de…

Lees meer

Verwijdering van een leerling wegens wangedrag van de ouders

23-9-2019 Een aantal maanden geleden zijn er handvatten gegeven voor de situatie dat een mogelijke verwijdering van een leerling aan de orde is. Het ging daarbij om situaties waarin de school de betreffende leerling niet kan bieden wat hij/zij nodig heeft. Nu komt het ook wel eens voor dat de leerling het eigenlijk prima doet…

Lees meer

Om gek van te worden: disfunctionerende werknemers

18-9-2019 Wat is er voor nodig om het dienstverband met een slecht presterende werknemer te beëindigen? Als een werknemer niet goed functioneert kan ontbinding worden aangevraagd op de zogenaamde d-grond. De werkgever moet de werknemer wel voldoende in de gelegenheid hebben gesteld en voldoende scholingsfaciliteiten hebben aangeboden om het functioneren naar het gewenste niveau te…

Lees meer

Ontbinden van een overeenkomst, wanneer kan dat?

11-7-2019 Wanneer partijen over en weer verplichtingen aangaan, zullen zij in het merendeel van de gevallen keurig doen wat er van hen verwacht wordt. Maar waar gewerkt wordt vallen spaanders. De realiteit is dat niet alle contractspartijen zich altijd even goed aan de gemaakte afspraken houden, ondermaats werk of gewoon een slecht product leveren. Op…

Lees meer

Kinderalimentatie

8-7-2019 Kinderen hebben hoofdverblijf bij vader, toch heeft moeder recht op kinderalimentatie. Hoe zit dit? De rechtbank Noord-Nederland heeft zich in juni van dit jaar over een dergelijke zaak gebogen. Doorgaans wordt kinderalimentatie betaald aan de ouder bij wie de kinderen de hoofdverblijfplaats hebben. Dat is het adres waar de kinderen staan ingeschreven en waar…

Lees meer