Non-conformiteit bij aankoop van een woonhuis

23-4-2019 Vaak kom je als koper pas na de levering achter de minpunten van je nieuwe huis. Dat kan variëren van een slecht gerepareerd dak waar een volledig nieuwe dakbedekking was beloofd, de aanwezigheid van asbest of het blijkt dat er vanuit de kinderkamer uitzicht is op een homoseksplek. Het is dan de vraag wat…

Lees meer

Boobytraps in het arbeidsrecht

17-4-2019 Op 14 september 2018 oordeelde de Hoge Raad dat een docent in het voortgezet onderwijs bij Stichting Kolom van wie de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid van fulltime werd aangepast naar een dienstverband van 0,5 fte, recht heeft op een transitievergoeding van 50%. Je zou denken dat nu we een half jaar verder zijn,…

Lees meer

Waarom moet ik partneralimentatie blijven betalen, mijn ex kan toch ook gaan werken?

15-4-2019 Dat is regelmatig de reactie die advocaten van cliënten horen als zij het niet eens zijn met het moeten gaan (of juist moeten blijven) betalen van partneralimentatie. Afgelopen maand heeft het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een dergelijke kwestie. In hoger beroep werd er wel een partneralimentatie opgelegd, maar slechts voor één jaar.…

Lees meer

Is finale kwijting ook echt finale kwijting?

8-4-2019 Het opstellen van vaststellingsovereenkomsten lijkt soms eenvoudig, maar luistert zeer nauw. De Hoge Raad heeft deze week geoordeeld in een zaak waarin de vraag centraal stond of een ex-directeur-bestuurder aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die onder zijn bestuur voor de werkgever is ontstaan. Het dienstverband met de directeur-bestuurder is beëindigd door middel van…

Lees meer

Duidelijkheid over smartengeld voor politiemensen

3-4-2019 Agenten lopen in de uitvoering van hun werkzaamheden een verhoogd risico op letsel of een (beroeps)ziekte. Dit kan zelfs blijvende invaliditeit tot gevolg hebben. Is dat het geval dan kan een agent bij het korps een aanvraag voor een smartengeldvergoeding indienen. Dit is geregeld in artikel 54a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp),…

Lees meer

Ontslag van een statutair bestuurder

1-4-2019 Vorige week werd er een presentatie gegeven over het ontslaan van een statutair bestuurder. Aan het ontslag van een statutair bestuurder kleven namelijk nogal wat haken en ogen. Met name de formele stappen die genomen moeten worden om een bestuurder te ontslaan leveren in de praktijk nogal wat problemen op. Bij het ontslag van…

Lees meer

Moet ik mijn algemene voorwaarden deponeren?

18-3-2019  Er is zoveel te vinden over het deponeren van algemene voorwaarden dat het bijna wel een wettelijke verplichting lijkt. Niets is echter minder waar. Het deponeren van algemene voorwaarden is niet verplicht. Sterker nog, als u de algemene voorwaarden deponeert en de voorwaarden verder niet bij het sluiten van een overeenkomst overhandigt, betaalt u…

Lees meer

Woningcorporatie maakt misbruik van recht

7-3-2019 Het uitgangspunt is dat een persoon die een bepaalde bevoegdheid heeft, deze ook mag gebruiken. Vanzelfsprekend is dat recht begrensd als het gebruik van die bevoegdheid op misbruik neerkomt. Dat de andere partij er last heeft van iets is niet genoeg, voor misbruik is méér nodig. Als er echter sprake van is, dan mag…

Lees meer

GDO advocaten wint proefprocedure tegen de Belastingdienst

21-3-2018 De bestuursrechtelijke dwangsom: geen fiscaal loon Bestuursorganen zijn verplicht om tijdig een beslissing te nemen. Is een bestuursorgaan te laat met beslissen, dan kan een belanghebbende een ingebrekestelling naar het bestuursorgaan zenden. Daarna heeft het bestuursorgaan nog twee weken de gelegenheid om een besluit te nemen. Zijn deze twee weken voorbij en is er…

Lees meer