Koolmees: 16 euro per uur is voor zzp’er

2-7-2019 Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken maatregelen te treffen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Voor veel werkgevers biedt de zzp-constructie het voordeel dat geen premies en loonheffingen hoeven te worden afgedragen en ook de risico’s bij langdurige ziekte worden beperkt. Veel werkgevers maken daarom gebruik van zzp-ers. Hierdoor ontstaat een steeds grotere groep…

Lees meer

Reizen met gouden sieraden

24-6-2019 De meeste mensen weten wel dat over bepaalde goederen invoerrechten betaald moeten worden als deze vanuit het buitenland Nederland in gebracht worden. Dat is niet anders in Duitsland. Het Duitse Zollamt is erg scherp op de betaling van invoerrechten onder meer over gouden sieraden en voert controles uit op luchthavens. Maar wat als de…

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in balans

12-6-2019 De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is aangenomen in de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de wet per 1-1-2020 van kracht wordt. Wat betekent deze wet voor werkgevers? De nieuwe wet is een pakket aan maatregelen die het voor de werkgever aantrekkelijker moeten maken om mensen in vaste dient te nemen. Het…

Lees meer

Gelijk hebben en gelijk krijgen

6-6-2019 In een procedure bij de rechter is gelijk hebben niet meteen gelijk aan gelijk krijgen. Een toewijzend vonnis van de rechter is afhankelijk van veel factoren. Vaak zit het afwijzen van een vordering door een rechter in ogenschijnlijk kleine dingen, die gedurende een procedure bij de rechter ineens van veel invloed blijken te zijn…

Lees meer

Verschoonbare termijnoverschrijding voor ambtenaren

29-5-2019 Bezwaar maken Bestuursorganen (o.a. gemeenten, ministeries, nationale politie) kunnen besluiten nemen waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Soms is een bestuursorgaan ook een werkgever. Zo is bijvoorbeeld de gemeente werkgever van gemeenteambtenaren, het ministerie van rijksambtenaren en de nationale politie van politieambtenaren. Ook deze overheidswerkgevers kunnen besluiten nemen over de rechtspositie van hun ambtenaar, waartegen…

Lees meer

Verwijdering van een leerling van school? Zo ingewikkeld is het niet

22-5-2019 Juridische problemen doen zich vooral voor wanneer de school van mening is dat de leerling van school moet omdat de school de leerling niet kan bieden wat hij/zij nodig heeft. In jargon heet dit dat de school niet in de “ondersteuningsbehoefte” van de leerling kan voorzien. De Geschillencommissie Passend Onderwijs behandelt geschillen over deze…

Lees meer

Acquisitiefraude of het betere vissen

20-5-2019 De afgelopen weken neemt het aantal pogingen om geld afhandig te maken toe. Eerst werd ik aangeschreven met het dringende verzoek om een rekening te voldoen van een zorgverzekering waar ik nog nooit een verzekering mee had afgesloten. Daarna kwam de bank met de melding dat mijn betaalpas was verouderd. In beide gevallen ging…

Lees meer

Waarschuwingsplicht aannemer

15-5-2019 Veel bouwgeschillen gaan over de vraag of een aannemer wel of niet zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden. Recent heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw geoordeeld in een zaak waarin scheurvorming in een tegelvloer was ontstaan. De aannemer had de tegelvloer niet zelf aangebracht, dat was na de oplevering door een deskundige tegelzetter gedaan.…

Lees meer

Verrekening van smartengeld bij agenten niet (altijd) toegestaan

13-5-2019 Agenten kunnen tijdens hun werkzaamheden te maken krijgen met dienstongevallen, waardoor zij blijvend letsel oplopen. Is dat het geval, dan kan een agent bij het politiekorps aanspraak maken op een smartengeldvergoeding. Dit is geregeld in artikel 54a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en in de Regeling smartengeld dienstongevallen politie. Ook kunnen agenten…

Lees meer