Verwijdering van een leerling van school? Zo ingewikkeld is het niet

22-5-2019 Juridische problemen doen zich vooral voor wanneer de school van mening is dat de leerling van school moet omdat de school de leerling niet kan bieden wat hij/zij nodig heeft. In jargon heet dit dat de school niet in de “ondersteuningsbehoefte” van de leerling kan voorzien. De Geschillencommissie Passend Onderwijs behandelt geschillen over deze…

Lees meer

Acquisitiefraude of het betere vissen

20-5-2019 De afgelopen weken neemt het aantal pogingen om geld afhandig te maken toe. Eerst werd ik aangeschreven met het dringende verzoek om een rekening te voldoen van een zorgverzekering waar ik nog nooit een verzekering mee had afgesloten. Daarna kwam de bank met de melding dat mijn betaalpas was verouderd. In beide gevallen ging…

Lees meer

Waarschuwingsplicht aannemer

15-5-2019 Veel bouwgeschillen gaan over de vraag of een aannemer wel of niet zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden. Recent heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw geoordeeld in een zaak waarin scheurvorming in een tegelvloer was ontstaan. De aannemer had de tegelvloer niet zelf aangebracht, dat was na de oplevering door een deskundige tegelzetter gedaan.…

Lees meer

Verrekening van smartengeld bij agenten niet (altijd) toegestaan

13-5-2019 Agenten kunnen tijdens hun werkzaamheden te maken krijgen met dienstongevallen, waardoor zij blijvend letsel oplopen. Is dat het geval, dan kan een agent bij het politiekorps aanspraak maken op een smartengeldvergoeding. Dit is geregeld in artikel 54a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en in de Regeling smartengeld dienstongevallen politie. Ook kunnen agenten…

Lees meer

Ontslag op staande voet? Eerst denken, dan doen!

7-5-2019 Vroeger kon een werkgever in veel gevallen tamelijk risicoloos een werknemer op staande voet ontslaan; met de invoering van de WWZ is dat toch wel anders geworden. Natuurlijk waren er vroeger ook bepaalde risico’s voor de werkgever bij het geven van een ontslag op staande voet, maar met de WWZ zijn die risico’s een…

Lees meer

Ryanair moet diep in de buidel tasten

6-5-2019 De kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft zeer recent bepaald dat Ryanair acht Nederlandse piloten naast de transitievergoeding (variërend van € 33.000,- tot € 81.000,-) een billijke vergoeding van € 380.000 euro tot € 425.000,- moet betalen. Ook wordt de arbeidsovereenkomst van de piloten ontbonden per 1 mei. Staking  De Nederlandse piloten waren vanaf…

Lees meer

Non-conformiteit bij aankoop van een woonhuis

23-4-2019 Vaak kom je als koper pas na de levering achter de minpunten van je nieuwe huis. Dat kan variëren van een slecht gerepareerd dak waar een volledig nieuwe dakbedekking was beloofd, de aanwezigheid van asbest of het blijkt dat er vanuit de kinderkamer uitzicht is op een homoseksplek. Het is dan de vraag wat…

Lees meer

Boobytraps in het arbeidsrecht

17-4-2019 Op 14 september 2018 oordeelde de Hoge Raad dat een docent in het voortgezet onderwijs bij Stichting Kolom van wie de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid van fulltime werd aangepast naar een dienstverband van 0,5 fte, recht heeft op een transitievergoeding van 50%. Je zou denken dat nu we een half jaar verder zijn,…

Lees meer

Waarom moet ik partneralimentatie blijven betalen, mijn ex kan toch ook gaan werken?

15-4-2019 Dat is regelmatig de reactie die advocaten van cliënten horen als zij het niet eens zijn met het moeten gaan (of juist moeten blijven) betalen van partneralimentatie. Afgelopen maand heeft het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een dergelijke kwestie. In hoger beroep werd er wel een partneralimentatie opgelegd, maar slechts voor één jaar.…

Lees meer

Is finale kwijting ook echt finale kwijting?

8-4-2019 Het opstellen van vaststellingsovereenkomsten lijkt soms eenvoudig, maar luistert zeer nauw. De Hoge Raad heeft deze week geoordeeld in een zaak waarin de vraag centraal stond of een ex-directeur-bestuurder aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die onder zijn bestuur voor de werkgever is ontstaan. Het dienstverband met de directeur-bestuurder is beëindigd door middel van…

Lees meer