Reizen met gouden sieraden

24-6-2019

De meeste mensen weten wel dat over bepaalde goederen invoerrechten betaald moeten worden als deze vanuit het buitenland Nederland in gebracht worden. Dat is niet anders in Duitsland. Het Duitse Zollamt is erg scherp op de betaling van invoerrechten onder meer over gouden sieraden en voert controles uit op luchthavens. Maar wat als de sieraden niet nieuw gekocht zijn, maar al eerder in het bezit van de betreffende persoon waren. Moet er dan nog steeds afgerekend worden? Advocaat en Rechtsanwalt Ton Leysen krijgt dit soort vragen van zijn Duitse cliënten.

Invoerrechten

Net als in veel andere landen dienen in Duitsland in veel gevallen invoerrechten betaald te worden over in het buitenland gekochte gouden sieraden. Het Duitse Zollamt gaat ervan uit dat de sieraden die iemand bij zich heeft in het buitenland zijn gekocht en dat er om die reden invoerrechten betaald dienen te worden. De hoogte van de te betalen invoerrechten wordt bepaald aan de hand van het goudgehalte van het betreffende sieraad. Wanneer iemand onterecht geen aangifte heeft gedaan bij de douane, dan kan het Zollamt bovenop de op de verschuldigde invoerrechten een hoge boete opleggen.

Echter lang niet altijd zijn sieraden tijdens de betreffende reis aangeschaft, vaak waren deze al langer in het bezit van de betreffende persoon. Natuurlijk wil men dan niet dat hij bij terugkeer op de luchthaven toch nog invoerrechten en mogelijk zelfs hoge boetes moet betalen. Een lastig punt daarbij is echter dat het aan de reiziger is om aan te tonen dat de sieraden die hij bij zich heeft, niet heeft gekocht in het land waar hij zojuist vandaan is gereisd. Alleen wanneer iemand kan bewijzen dat het desbetreffende sieraad al eerder was aangekocht, hoeven er geen invoerrechten betaald te worden. Dit bewijs kan worden geleverd door middel van een aankoopbon.

Het probleem

Niet zelden zullen mensen tijdens het reizen geen aankoopbon bij zich hebben van het betreffende gouden sieraad of sieraden die zij vaak vele jaren geleden hebben gekocht. Ook komt het voor dat zij de aankoopbon simpelweg niet meer hebben. Dat zal eveneens het geval zijn wanneer het gouden sieraad een kado was, bijvoorbeeld gekregen bij een huwelijk. Dan heeft diegene nooit een bon gehad. Foto’s waarop de betreffende sieraden gedragen worden, zijn voor het Zollamt onvoldoende als bewijs.

Advies

Om dergelijke problemen aan de grens te voorkomen is het meest veilig om kostbare sieraden thuis te laten. Wilt u deze echter toch mee op reis nemen, dan is het advies om het bewijs van eigendom ook mee te nemen. Zoals gezegd is een aankoopbon een toereikend bewijsstuk. Wanneer het om een kado gaat, kunt u de gulle gever verzoeken een ondertekende verklaring op te stellen waarin staat dat diegene het sieraad aan u kado gegeven heeft en eventueel bij welke gelegenheid. Natuurlijk kan dit vreemd overkomen, maar het kan in de toekomst grote financiële problemen met het Zollamt voorkomen.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact op met Ton Leysen; leysen@gdo.nl