Ryanair moet diep in de buidel tasten

6-5-2019

De kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft zeer recent bepaald dat Ryanair acht Nederlandse piloten naast de transitievergoeding (variërend van € 33.000,- tot € 81.000,-) een billijke vergoeding van € 380.000 euro tot € 425.000,- moet betalen. Ook wordt de arbeidsovereenkomst van de piloten ontbonden per 1 mei.

Staking 

De Nederlandse piloten waren vanaf de basis in Eindhoven werkzaam. Zij voeren al langer een felle strijd met Ryanair. De verkeersvliegers hebben in augustus en september 2018 gestaakt om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. In reactie daarop heeft Ryanair besloten de basis in Eindhoven te sluiten en wilde Ryanair de piloten gedwongen overplaatsen naar het buitenland. Naar aanleiding van dit besluit hebben de piloten Ryanair in kort geding gedagvaard. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 1 november 2018 Ryanair verboden tot eenzijdige overplaatsing over te gaan.

UVW

Vervolgens heeft Ryanair een collectieve ontslagaanvraag bij UWV ingediend. UWV heeft op 19 maart 2019 geoordeeld dat de sluiting van de basis niet was ingegeven door bedrijfseconomische redenen en weigert toestemming te geven aan Ryanair om de arbeidsovereenkomst met onder anderen deze acht piloten op te zeggen.

Ontbindingsverzoeken

De acht piloten verzoeken vervolgens zelf aan de rechtbank Oost-Brabant om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De basis in Eindhoven is gesloten, de piloten stemmen niet in met de eenzijdige overplaatsing naar het buitenland en UWV heeft een ontslagvergunning afgewezen. De piloten zijn van mening dat in de ontstane situatie iedere perspectief op een zinvolle voortzetting van de dienstbetrekking ontbreekt.

De rechtbank oordeelt dat Ryanair op verschillende manieren en momenten ongeoorloofde druk op de piloten heeft uitgeoefend zonder deugdelijke reden, waardoor een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is veroorzaakt door Ryanair. Als gevolg hiervan kunnen de betrokken piloten niet meer op een normale wijze de werkzaamheden uitoefenen. Ryanair heeft naar het oordeel van de rechtbank ernstig verwijtbaar gehandeld. Naast de transitie vergoeding (variërend van € 33.000,- tot € 81.000,-) kent de rechtbank aan de piloten een billijke vergoeding toe van € 350.000,- tot € 425.000,-.

Wilt u voorkomen dat u als werkgever een billijke vergoeding moet betalen aan een werknemer waarvan u afscheid neemt, neem dat contact op met onze arbeidsrechtspecialist Wouter Ganzeboom tel: 06-4643 8646 of ganzeboom@gdo.nl