Verwijdering van een leerling van school? Zo ingewikkeld is het niet

22-5-2019

Juridische problemen doen zich vooral voor wanneer de school van mening is dat de leerling van school moet omdat de school de leerling niet kan bieden wat hij/zij nodig heeft. In jargon heet dit dat de school niet in de “ondersteuningsbehoefte” van de leerling kan voorzien. De Geschillencommissie Passend Onderwijs behandelt geschillen over deze verwijderingsbesluiten. De uitspraken van deze commissie geven een goed houvast hoe je je als school dient op te stellen wanneer je van oordeel bent dat de school de leerling niet kan bieden wat hij/zij nodig heeft.

Allereerst moet natuurlijk zijn vastgesteld wat er nou eigenlijk aan de hand is. Wat heeft de leerling nodig? Dit dient te worden neergelegd in een “ontwikkelingsperspectiefplan”. Dat plan moet inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wat is er met de leerling aan de hand en wat heeft deze nodig? Welke begeleiding is al ingezet en waarom voldoet die begeleiding niet? Zijn er nog begeleidings- of ondersteuningsmogelijkheden die nog niet zijn benut? Kan er een arrangement vanuit het samenwerkingsverband worden ingezet? Welke scholen kunnen wel in de ondersteuningsbehoefte van de leerling voorzien? Allemaal vragen waarvan het antwoord in het ontwikkelingsperspectiefplan te vinden moet zijn. En natuurlijk moet de informatie in het plan actueel zijn. De commissie wil zien dat de school planmatig onderzoek heeft gedaan naar de ondersteuningsbehoefte en daarbij de regie heeft gehouden.

Verder is van belang dat er open en reëel overleg met de ouders heeft plaatsgevonden. Het ontwikkelingsperspectiefplan dient in goed overleg met de ouders te worden opgesteld. Er dient, zoals dat wordt genoemd, “op overeenstemming gericht overleg” te zijn geweest. En hier gaat het nogal eens mis. Het komt vaak voor dat de betrokken professionals vooral over, maar niet met de leerling en de ouders praten. En ook gebeurt het dat de verhoudingen tussen de school en de ouders flink verzuurd raken. Ouders kunnen zich ook onredelijk opstellen en onderzoek frustreren door nergens aan mee te werken. Juist in deze situaties is het van groot belang dat je als school niet verzandt in emoties of er een strijd met de ouders van maakt, maar dat je als professional laat zien dat je koersvast bent en correct blijft communiceren met de ouders.

Het laat zich eigenlijk vrij eenvoudig samenvatten: verricht planmatig onderzoek, houd de regie, heb reëel en open overleg met de ouders en blijf in je professionele rol.

Vragen of behoefte aan een vrijblijvend advies? Mail met Herman van Ojen (ojen@gdo.nl) of bel (024) 360 87 68. Herman staat regelmatig schoolbesturen bij in verwijderingskwesties.