Waarom moet ik partneralimentatie blijven betalen, mijn ex kan toch ook gaan werken?

15-4-2019

Dat is regelmatig de reactie die advocaten van cliënten horen als zij het niet eens zijn met het moeten gaan (of juist moeten blijven) betalen van partneralimentatie. Afgelopen maand heeft het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een dergelijke kwestie. In hoger beroep werd er wel een partneralimentatie opgelegd, maar slechts voor één jaar. Daarna moest de alimentatiegerechtigde haar eigen boontje kunnen doppen volgens het gerechtshof.

Wat speelde er? Een man en een vrouw hebben samen vier minderjarige kinderen en gaan uit elkaar. In maart 2018 wordt de echtscheiding uitgesproken. De kinderen wonen bij de vrouw en verblijven eens in de veertien dagen het weekend bij de man. De kinderen staan onder toezicht van Jeugdzorg. Van de rechtbank moet de man kinderalimentatie aan de vrouw betalen, maar het verzoek van de vrouw om partneralimentatie vast te stellen wordt door de rechtbank in maart 2018 afgewezen.

In het hoger beroep is opnieuw de partneralimentatie aan de orde. De vrouw geeft aan dat zij op dit moment niet in staat is om fulltime te werken. De emoties van de echtscheiding belemmeren haar bij het meer gaan werken. Ook heeft ze de volledige zorg voor de vier kinderen en geen familie om op terug te vallen. Ze doet wat ze kan, zo geeft ze aan, om daarnaast nog een inkomen te genereren maar dat is volgens haar niet voldoende om van rond te komen.

De man stelt dat partneralimentatie een aanvullend karakter heeft en dat de vrouw verplicht is zoveel mogelijk in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Hij vindt dat de vrouw zich te weinig inspant om haar inkomsten te verhogen en dat zij inmiddels wel in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Hij geeft aan dat de zorg voor de kinderen daarvoor geen belemmering hoeft te zijn. Het gerechtshof volgt de vrouw in haar stelling dat op dit moment niet van haar verwacht kan worden dat zij fulltime werkt. Het gerechtshof neemt daarbij de leeftijd van de kinderen in aanmerking (de jongsten zijn bijna 7 en 8 jaar oud) en ook de extra zorg en aandacht die de kinderen nodig hebben.

Maar het gerechtshof heeft zeker wel oren naar de argumenten van de man. De man hoeft slechts maar één jaar partneralimentatie te betalen in plaats van de wettelijke 12 jaar. Daarna kan in redelijkheid van de vrouw verlangd worden dat zij zich zo inspant dat zij in staat is om in haar eigen levensonderhoud te voorzien, zo oordeelt het gerechtshof.

Zeker een uitspraak om rekening mee te houden als u een verzoek om partneralimentatie wilt gaan doen, of als u daar juist verweer tegen wilt voeren.

Heeft u vragen of behoefte aan deskundig advies over familiezaken? Neem contact op met Gijs Emons : emons@gdo.nl