Wet Arbeidsmarkt in balans

12-6-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is aangenomen in de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de wet per 1-1-2020 van kracht wordt.

Wat betekent deze wet voor werkgevers? De nieuwe wet is een pakket aan maatregelen die het voor de werkgever aantrekkelijker moeten maken om mensen in vaste dient te nemen. Het kabinet wil dit bereiken door vaste arbeid  minder vast te maken. Daar staat tegenover dat flexibele arbeid minder flexibel wordt en daardoor minder aantrekkelijk. Een aantal belangrijke wijzigingen zijn:

Nieuwe ontslaggrond

Er wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd, de cumulatiegrond, als gevolg waarvan het voor werkgevers minder moeilijk wordt om de arbeidsovereenkomst van een werknemer door de kantonrechter te laten ontbinden. Neem bijvoorbeeld een situatie waarin je een werknemer wilt ontslaan wegens disfunctioneren, maar dit niet voldoende kunt aantonen omdat je geen compleet ontslagdossier hebt opgebouwd. Ook is het zo dat de verstandhouding tussen jou en je werknemer flink is verstoord. Beide omstandigheden bieden afzonderlijk beschouwd misschien onvoldoende grond voor ontslag, maar in combinatie wel.

Verlenging proeftijd

Bij contracten voor onbepaalde tijd kan de maximale proeftijd 5 maanden bedragen (tegenover 2 maanden nu).

Transitievergoeding

Al vanaf de eerste werkdag krijgen werknemers recht op een transitievergoeding als de werkgever het dienstverband beëindigd. De transitievergoeding wordt voor werknemers met een lang dienstverband lager.  Het wordt gemakkelijker om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.

Overige maatregelen

Verder wijzigt de ketenregeling, krijgen payrollmedewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers in dienst bij de opdrachtgever, dienen oproepkrachten in beginsel tenminste 4 dagen van te voren te worden opgeroepen en wordt de WW-premie voor werkgevers lager als ze werknemers een vast contract aanbieden, in plaats van een tijdelijk contract.

Heb je vragen over de WAB en wat dat voor jou als werkgever betekent, neem dan contact op met onze arbeidsrechtspecialist Wouter Ganzeboom. (ganzeboom@gdo.nl of 06-46438646)