Arbeidsrecht

Wij zijn uw adviseur en sparringpartner en op arbeidsrechtelijk terrein breed inzetbaar. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van ondernemingen, HR-afdelingen en ondernemingsraden bij reorganisaties en overgang van onderneming. Ook zijn wij in staat u op strategische wijze te adviseren in ontslagzaken. Wij treden op voor ondernemingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties, bestuurders, maar ook voor particulieren.

Onze advisering is er op gericht om problemen tussen een werkgever en werknemer op een praktische wijze tot een oplossing te brengen. In goed overleg als het kan, door te procederen als het moet.

Speciale deskundigheid:

 • reorganisatie, overgang van onderneming en herstructurering
 • ontslag, sociaal plan en vaststellingsovereenkomsten
 • medezeggenschap
 • pensioen
 • arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
 • statutair bestuurders

Ambtenarenrecht

De overheid (zoals gemeenten, ministeries, politie) is de grootste werkgever van Nederland. De verhouding tussen de overheid en haar ambtenaren is echter anders dan in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. De rechten en plichten, maar ook de procedures wijken af. Voor juridische hulp is het dan ook van groot belang dat u zich laat bijstaan door specialisten. Wij hebben ruime ervaring in het ambtenarenrecht. Onze specialisten behartigen de belangen van zowel overheidsinstanties als die van ambtenaren. De inzet is om snel tot een goede oplossing te komen; het liefst in overleg en anders via een procedure.

Speciale deskundigheid:

 • reorganisatie, wijziging functiegebouw
 • ontslag, sociaal plan, verplaatsingen, vaststellingsovereenkomsten
 • aanstellingsbesluiten, arbeidsvoorwaarden
 • bezoldiging, uitkeringen en toelagen
 • functieonderhoud en functiewaardering
 • disciplinair onderzoek, disciplinaire sancties en disciplinaire maatregelen

Medezeggenschapsrecht

Bij veel besluiten die in een organisatie genomen worden speelt medezeggenschap een rol. In de meeste organisaties is er een ondernemingsraad; in het onderwijs is er de medezeggenschapsraad en bij de zorgaanbieders kennen we ook nog de cliëntenraad. GDO advocaten staat alle betrokkenen met raad en daad bij. Tijdig advies kan veel gedoe voorkomen.

Speciale deskundigheid

 • begeleiden van medezeggenschapstrajecten (informatieplicht, adviesplicht, instemmingsplicht)
 • inrichting medezeggenschap
 • procederen bij Ondernemingskamer, kantonrechter
 • procederen bij Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS)
 • procederen bij Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)

“Mijn werknemer functioneert niet goed. Kan ik hem ontslaan?”

Sinds 1 juli 2015 is het moeilijker om een slecht functionerende werknemer te ontslaan. Er moet een goed dossier zijn, waaruit blijkt dat de werknemer regelmatig is aangesproken op zijn disfunctioneren en dat hij een eerlijke kans heeft gekregen om zijn functioneren te verbeteren. Hoe dit vorm moet krijgen luistert vrij nauw. Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u ondersteunen bij de vorming van een goed dossier en bij het nemen van de juiste strategische beslissing.

Maak een afspraak  Wij kunnen je hiermee helpen

  Kies een rechtsgebied