Duits recht

Duitsland is een van onze belangrijkste handelspartners. Zeker in de grensregio komt het vaak voor dat het Nederlandse en het Duitse rechtssysteem elkaar raken. Ton Leysen is al sinds 1996 als Rechtsanwalt in Duitsland ingeschreven. Door zijn achtergrond en ruime ervaring kan hij als geen ander adviseren bij kwesties waar zowel het Nederlandse als het Duitse rechtssysteem betrokken zijn. Dat kan zijn in familiezaken, maar ook bij arbeidsovereenkomsten of handelscontracten. Wij zijn daardoor goed in staat Nederlandse particulieren en ondernemingen te adviseren over hun positie in Duitsland en omgekeerd Duitse particulieren en ondernemingen over hun positie in Nederland.

Ton Leysen kent de cultuurverschillen tussen beide landen en rechtstelsels als geen ander en helpt u de verschillen te overbruggen. Onze aanpak is gericht op het bereiken van een oplossing, maar als dat niet mogelijk is dan deinzen wij er niet voor terug om te procederen. Het is dan een groot voordeel dat Ton Leysen bevoegd is om niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland te procederen.

Speciale deskundigheid:

  • (grensoverschrijdende) contracten
  • (grensoverschrijdende) arbeidsovereenkomsten
  • (grensoverschrijdend) verkeersrecht
  • (grensoverschrijdend) familierecht