huur

Als u een woning of bedrijfsruimte verhuurt, wilt u wel zeker weten dat het huurcontract aansluit bij de afspraken. Om te weten of u iemand aan de afspraken kunt houden, moet u weten of u te maken heeft met (semi-)dwingendrechtelijke regels waarvan niet ten nadele van de huurder afgeweken mag worden. Hoe zit het met huurprijsaanpassingen en de ontruimingsbescherming van de huurder. Wanneer u niet weet wat uw juridische positie is, zou u wel eens van een koude kermis kunnen thuiskomen.

Het is dan ook verstandig om op tijd specialistisch juridisch advies in te winnen. Wij houden van een persoonlijke en praktische aanpak. Onze inzet is dan ook gericht op het bereiken van de voor ú best passende oplossing. Bij het bepalen wat de beste oplossing voor u is, zullen zowel de juridische als de commerciële voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen moeten worden.

Speciale deskundigheid

  • Huurcontracten
  • Beëindiging van het huurcontract
  • Ontruimingsbescherming
  • Huurprijsaanpassing
  • Onderverhuur
  • Gebreken, onderhoud en renovaties
  • Faillissement van huurder of verhuurder
  • Vereniging van Eigenaren