Onderneming

Hoewel ondernemers dit niet altijd in de gaten hebben, hebben zij voortdurend te maken met juridische zaken. Denk aan het sluiten van nieuwe koopcontracten of het aangaan van samenwerkingen of de verkoop van het bedrijf. Het vooraf op papier vastleggen van heldere afspraken kan veel ellende achteraf voorkomen. Dit kan zijn in algemene voorwaarden voor regelmatig gebruik of in een maatwerkcontract Het bijtijds inwinnen van specialistisch juridisch advies is dan ook verstandig.

Onze advocaten leveren altijd maatwerk of het nu gaat om een gerechtelijke procedure of het adviseren bij het opstellen van een contract, of het nu gaat om een vof of een BV. Wij houden van een persoonlijke en praktische aanpak. Onze inzet is dan ook gericht op het bereiken van de voor ú best passende oplossing. Om te bepalen wat de beste oplossing voor u is, is het belangrijk zowel de juridische als de commerciële voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Speciale deskundigheid

 • contracten
 • algemene voorwaarden
 • aansprakelijkheid
 • zorgplicht
 • incasso
 • beslag leggen
 • gerechtelijke procedures en arbitrage

Vennootschapsrecht

Onze advocaten hebben bijzondere kennis van het vennootschapsrecht in al haar facetten. Zij staan zowel bestuurders als toezichthouders en aandeelhouders van een vennootschap bij.  Onze advocaten kunnen u bijstaan bij de oprichting van uw onderneming en de inrichting daarvan. U kunt daarbij denken aan advisering over de keuze voor een rechtsvorm of het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten of bestuursreglementen. Ook indien u aanloopt tegen een impasse in de besluitvorming of vragen over bijvoorbeeld decharge of een dividenduitkering kunt u uiteraard bij ons terecht.

Onze advocaten hebben bijzondere kennis van het enquêterecht en de geschillenregeling. Zodat u ook bij vennootschapsrechtelijke geschillen bij ons in goede handen bent.

Er wordt altijd rekening gehouden met de (commerciële)belangen van uw onderneming. Onze advocaten leveren dan ook maatwerk of het nu gaat om een gerechtelijke procedure of het adviseren bij het opstellen van een overeenkomst of reglement.

Speciale deskundigheid

 • overeenkomsten en reglementen
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • geschillen bij overnameovereenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • aansprakelijkheid van commissarissen
 • besluitvorming
 • statuten (en wijziging daarvan)
 • procederen bij de Ondernemingskamer
 • personenvennootschappen (VOF, maatschap)

Verenigingen en Stichtingen

Onze advocaten hebben bijzondere kennis van het recht van Vereniging en Stichtingen. Zij kunnen voor bestuurders en andere belanghebbenden adviseur zijn. Dit kan zijn ten aanzien van de statuten (en de uitleg daarvan), maar ook bij de begeleiding van besluitvormingsprocessen.

Wij treden op voor verenigingen, stichtingen, bestuurders, maar ook voor gewone leden. In de behandeling van onze zaken proberen wij samen een strategie uit te zetten om het beoogde doel te bereiken. Als een oplossing in goed overleg niet mogelijk is, schromen wij niet ons tot de rechter te wenden.

speciale deskundigheid:

 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • besluitvorming
 • statuten (en wijziging daarvan)

Transport recht

Nederland is een exportland bij uitstek. Goederen worden door verschillende logistieke dienstverleners over de weg, het spoor, het water of door de lucht naar de (eind)bestemming vervoerd. Het transport verloopt vaak door verschillende landen. Dit kan tot complexe zaken leiden, waar u als vervoerder rekening mee moet houden. Zo is op grensoverschrijdend vervoer over de weg het CMR Verdrag van toepassing, op grond waarvan korte verjaringstermijnen gelden of een buitenlandse rechter bevoegd is. Het bijtijds inwinnen van juridisch advies kan veel ellende achteraf voorkomen.

Onze advocaten hebben bijzondere kennis van het transportrecht, met name van vervoer over de weg. Wij adviseren zowel de opdrachtgever als de vervoerder. Wij houden van een persoonlijke en praktische aanpak, waarbij onze inzet is gericht op het bereiken van de voor ú best passende oplossing. Doordat een van onze advocaten ook Rechtsanwalt is (een in Duitsland ingeschreven advocaat), zijn wij bij uitstek in staat u te helpen bij het bepalen van wat de beste oplossing voor u is. Met oog voor zowel de juridische als de commerciële voor- en nadelen.

speciale deskundigheid:

 • CMR Verdrag
 • Binnenlands en buitenlands transport over de weg
 • Schade aan de vervoerde zaken
 • Vertraging van het vervoer
 • Verjaring