Onderwijsrecht

Bij GDO advocaten is bijzondere expertise en ruime ervaring aanwezig waar het gaat om zaken die in het onderwijs spelen. Het is niet voor niets dat veel besturen, directieleden en werknemers in het onderwijs ons weten te vinden. Zo zijn vele arbeidskwesties in het onderwijs door GDO tot een succesvol einde gebracht, maar ook kwesties op het terrein van medezeggenschap, schorsing en verwijdering, contracten en aansprakelijkheid. Ook met onderwerpen als klachtenbehandeling, privacy en gelijke behandeling zijn wij vertrouwd.

Speciale deskundigheid

  • ontslag, ontbinding arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, instroomtoets
  • disfunctioneren, verbetertraject, dossieropbouw, arbeidsongeschiktheid, re-integratie
  • medezeggenschap, advisering
  • krimp, sociaal plan
  • procederen bij Kantonrechter, Rechtbank, Gerechtshof, Sector Bestuursrecht, Centrale Raad van Beroep, Commissies van Beroep, College voor de Rechten van de Mens
  • klachtenbehandeling, privacy, gelijke behandeling