Schade

Als een bedrijf of persoon schade heeft geleden door toedoen van iemand anders dan is het in uw belang dat deze schade uiteindelijk wordt vergoed door de veroorzaker. Onze advocaten kunnen u in een dergelijk traject uitstekend bijstaan door eerst de veroorzaker aansprakelijk te stellen en (als vergoeding van de schade buiten rechte niet kan worden verkregen) een procedure te starten om de aansprakelijkheid en de verplichting om de schade te vergoeden en de omvang van de schade vastgesteld te krijgen. In deze gevallen zullen wij altijd proberen ook de kosten van rechtsbijstand als schade te vorderen.

U kunt ook zelf worden geconfronteerd met een aansprakelijkheidsstelling voor schade. Ook dan is het van belang dat u op een deskundige wijze wordt bijgestaan.

Speciale deskundigheid:

  • letselschade
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • verzekeringsgeschillen
  • schade uit onrechtmatige daad