mr. H.R.T.M. (Herman) van Ojen

Herman van Ojen
06 5466 2950ojen@gdo.nl

Herman heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn studie heeft hij enkele jaren voor het UWV gewerkt. In 1994 is hij advocaat geworden.

Als advocaat heeft Herman jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, de zorg en vooral ook in de onderwijssector opgedaan. Zijn cliënten kennen Herman als een advocaat die grondig, pragmatisch en doelgericht te werk gaat.

Herman heeft zich gespecialiseerd in kwesties waarin arbeidsverhoudingen centraal staan. Daarbij gaat het vaak om de beëindiging van arbeidsovereenkomsten en de financiële gevolgen daarvan, om arbeidsconflicten, disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid of om de organisatie van en rond arbeid.  Daarnaast heeft Herman veel ervaring met kwesties op het terrein van het onderwijsrecht.

Herman treedt op voor bedrijven, instellingen, organisaties, ondernemings-/medezeggenschapsraden en individuele werknemers. Hij adviseert ook directies, besturen en raden van toezicht in meer algemene vraagstukken die betrekking hebben op arbeidsrecht, organisatie en governance.

Herman heeft met succes de specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie afgerond. Bij de Wagner Group volgde hij de Governance Opleiding voor Commissarissen & Toezichthouders, waardoor hij zich gecertificeerd commissaris/toezichthouder mag noemen. Herman is lid van diverse vakverenigingen en daarnaast is hij bestuurslid van de Nederlandse Oogonderzoek Stichting.

Lidmaatschappen

  • Lid VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)
  • Lid VAARA (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem)
  • Lid NVOR (Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht)
  • Lid VARO (Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijsrecht)

 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten staat Herman als specialist geregistreerd voor:

  • Arbeidsrecht en Onderwijsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tenminste tien opleidingspunten te behalen op elk geregistreerd rechtsgebied.

  • Arbeidsrecht
  • Onderwijsrecht