mr. W. (Wouter) Dieks

Wouter heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn studie heeft hij eerst enkele jaren ervaring opgedaan als jurist bij een maatschappelijke organisatie waar hij met name het MKB heeft bijgestaan. Vervolgens is Wouter in dienst getreden bij een vakorganisatie, waar hij zich voornamelijk bezig heeft gehouden met de verlening van rechtsbijstand aan ambtenaren. In 2010 is hij als advocaat begonnen bij GDO advocaten.

Wouter heeft een brede arbeidsrechtelijke praktijk, waar hij zich met name heeft gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. Daarnaast behandelt Wouter regelmatig kwesties in het civiele recht. Wouter is gedreven in zijn vak en gaat altijd voor het hoogste resultaat voor zijn cliënten.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat neemt Wouter zitting in de onafhankelijke bezwarenadviescommissie van de Nationale Politie. Ook is hij actief betrokken bij diverse organisaties en evenementen.

  • Arbeidsrecht