mr. W.P. (Wouter) Ganzeboom

Wouter Ganzeboom
06 4643 8646ganzeboom@gdo.nl

Wouter heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1991 is hij beëdigd tot advocaat en hij heeft zeer veel ervaring in zijn vakgebied.

Wouter is lid van de specialistenverenigingen VAAN en VAARA en heeft de Grotius opleiding Arbeidsrecht met succes afgerond.

Wouter heeft een brede arbeidsrechtelijke en civiele praktijk, waarin hij zowel werkgevers als werknemers bijstaat. Wouter adviseert en procedeert met name in kwesties die spelen rond de beëindiging van arbeidsovereenkomsten zoals arbeidsconflicten, disfunctioneren en ontslag op staande voet. Bij diverse ondernemingen geeft Wouter de directie advies over het te voeren strategisch beleid.

Wouter is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Breblen en hij is voorzitter van de klachtencommissie van de RNVC (vereniging voor registerverzuimmanagers).

In zijn vrije tijd is Wouter actief in de muziek.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten staat Wouter als specialist geregistreerd voor:

  • Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tenminste tien opleidingspunten te behalen op elk geregistreerd rechtsgebied.

  • Arbeidsrecht